زغال چوبی اسلام مقاله کرمان جوانان

زغال چوبی: اسلام مقاله کرمان جوانان استان قم استان کرمان مقام معظم رهبری کنگره بین المللی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ادامه اجرای طرح شهردار مدرسه ، مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمینی

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از استماع گزارش مدیرکل آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز شورای شهر پایتخت

ادامه اجرای طرح شهردار مدرسه ، مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمینی

مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمینی/ادامه اجرای طرح شهردار مدرسه

عبارات مهم : آموزش

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از لزوم توجه هر چه زیاد شهرداری به آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از استماع گزارش مدیرکل آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به بیان نظرات خود پرداختند به گونه ای که احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه در طول تاریخ شورا 18 مصوبه در خصوص آموزش و پرورش داریم، گفت: به طور مثال امروز مدیر آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از لزوم ایمن سازی 700 مدرسه در پایتخت کشور عزیزمان ایران سخن می گوید و این در حالیست که شورا جهت این مهم در سال 83 مصوبه داشته است یا اینکه در ارتباط با چگونگی ارائه تسهیلات جهت توسعه و بازسازی فضای آموزشی مصوبه ای در سال 85 داشته ایم و باید عنوان کنم از این دست مصوبات در شورا زیاد است.

ادامه اجرای طرح شهردار مدرسه ، مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمینی

وی با اشاره به حجم مصوبات در زمینه آموزش و پرورش گفت: مورد نیاز است مروری بر این اسناد داشته باشیم تا عملکردها، موفقیت ها و عدم موفقیت ها ارزیابی و سنجش شوند.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در ردیف کمک هایی که به مدارس داشتیم زیاد مدارسی بودند که به صورت هیات امنایی اداره می شوند، گفت: فکر می کنم در این زمینه جای همکاری میان مدیریت شهری و آموزش و پرورش جهت تجربه مدیریت یکپارچه شهری وجود دارد.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از استماع گزارش مدیرکل آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز شورای شهر پایتخت

وی با اشاره به حضور فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش در شورا تصریح کرد: در دوره آقای فانی بحث مدیریت یکپارچه شهری تظاهر می کرد و به همین جهت مقرر شد تعدادی از مدارس را مشخص کنند که تقویت نرم افزاری آن به عهده آموزش و پرورش و تقویت سخت افزاری بر عهده شهرداری باشد که متاسفانه تا کنون گزارشی ارائه نشده است.

مسجد جامعی با بیان اینکه از سال 93 تا 96 بالغ بر 113.5 میلیارد تومان از سوی مدیریت شهری به آموزش و پرورش تخصیص داده شده است یافته که باید اثربخشی این اعتبارات مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: باید بررسی شود که این اعتبارات تا چه حد بر روی اصلاح شیوه ها اثرگذار بوده، به عنوان مثال همواره ساخت سرویس بهداشتی در جهت تامین بهداشت دانش آموزان جهت ما بسیار مهم بوده و این مسئله باید ارزیابی شود.

وی با بیان اینکه از شروع مهر ماه 30 درصد به حجم ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه شده است هست، ادامه داد: یکی از دلایل مهم ترافیک پراکندگی نامناسب مدارس هست. آیا که بسیاری از مدارس ما به گونه ای ساخته شده است اند که جهت دسترسی به آنها باید ساعت ها در سطح شهر حرکت کنیم. لذا مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمینی باید مورد توجه قرار گیرد.

ادامه اجرای طرح شهردار مدرسه ، مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمینی

وی با اشاره به سبقه آموزش و پرورشی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: باید مباحث مربوط به آموزش و پرورش به صورت خاص پیگیری شود. همچنین در سند تحول آموزش و پرورش شش بند یکسان فی مابین شهرداری و آموزش و پرورش است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مسجدجامعی با اشاره به طرح های یکسان شهرداری و آموزش و پرورش اظهار کرد: یکی از طرح های خوبی که در مدارس اجرایی می شد طرح شهردار مدرسه بود که در تربیت مدنی دانش آموزان نقش بسزایی ایفا می کرد که به نظر می رسد باید با جدیت بیشتری این طرح ادامه یابد.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از استماع گزارش مدیرکل آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز شورای شهر پایتخت

وی در آخر افزود: مدرسه دارالفنون تحت نظارت آموزش و پرورش است و امیدواریم با اتخاذ تدابیری دارالفنون بازسازی و تکمیل شود. آیا که نخستین فضای آموزشی کشور است و شهرداری نیز آمادگی دارد که نسبت به بهسازی این فضا اقدام کند.

به گزارش ایسنا، همچنین بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورا نیز با بیان اینکه تفاهم نامه ای فیمابین شهرداری و آموزش و پرورش جهت ایمن سازی مدارس وجود دارد، گفت: این تفاهم نامه در قالب طرح مدرسه ایمن منعقد شده است ولی به نظر می رسد به درستی اجرایی نشده که باید توضیحات مسئولان را در این خصوص بشنویم.

ادامه اجرای طرح شهردار مدرسه ، مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمینی

واژه های کلیدی: آموزش | ایران | مدرسه | آموزشی | شهرداری | ترافیک پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog